KORNHILLS BIBELSKOLA

You are here Home  > >  KORNHILLS BIBELSKOLA

Varför gå på Kornhills bibelskola i Halmstad ?

Kanske för att:

Få upptäcka och börja fungera i de gåvor som Gud gett dig. Förutom den dynamik som finns i att hela vårt bibelskolekoncept, har vi till exempel en speciell kurs i ämnet gåvoupptäckande. Dessutom har vi en hel vecka enbart med fokus på de övernaturliga gåvorna. Du kan också välja om du vill få vägledning att jobba vidare med att utveckla media, drama etc.

Skolan vill hjälpa dig att vara dig själv – fullt ut! I Bibelskolan ingår bland annat helandekursen Personlighetens Upprättelse. Förutom undervisning i själavård så erbjuds många tillfällen till samtal och coachning under terminen.

Du får en gedigen bibelkunskap Givetvis är det mycket Bibel på en Bibelskola. På Kornhill får du en bred bibelundervisning som hjälper dig att förstå och ta emot Guds nåd och kärlek i ditt liv. Du får undervisning om; fungerande lärjungaskap, hur Gamla Testamentet blir spännande och attraktivt att läsa, vad Bibeln säger om framtiden, vad de olika bibelböckerna har för budskap till oss idag och så vidare. Du får också möjlighet att jobba med bibeltexterna, såväl enskilt som i grupp. Fasta lärare på skolan är Per-Eive Berndtsson, Birgitta Sjöström Aasa och Hans Lundaahl.

Har gästande föreläsare Så gott som varje vecka gästas Bibelskolan av erkänt duktiga förkunnare från hela kristenheten som till exempel: Hans Weichbrodt, John Derneborg, Anita Barker Andersen, Pär Alfredsson, Ingrid Lundström, Rune Månsson, Viola Grafström, Gertrud Storsjö, Samuel Lundström, Jan Sköld, Tomas Seidal, LarsOlov Ericsson och Hans Wolfbrandt.

Finns mitt i en pulserande församling Bibelskolan är inte en isolerad företeelse, utan finns mitt i en pulserande församling som står i ett spännande arbete med smågrupper, evangelisation, socialt arbete, konferenser mm. Kolla gärna vidare på www.kornhill.se

Erbjuder boendegemenskap Samtidigt som skolan finns mitt i en församling kan du uppleva glädjen att bo i en större gemenskap. På Kornhill bor idag ca 80 personer från olika länder i varierande åldrar och med olika bakgrund i en drogfri gemenskap med kristna förtecken.

Rustas för evangelisation och socialt arbete Bibelskolan vill också ge dig redskap för att fungera som kristen i samhällsliv och församling. Du får hjälp att ”ta tempen på” en församling och vad som åstadkommer församlingstillväxt. Du får också vara med och utveckla din egen drömförsamling under ämnet: ”Församlingsplantering”.

Bäddar för en bra ekonomi Kornhills Bibelskola drivs i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, vilket innebär att du som elev har möjlighet att söka bidrag från CSN. Studierna vid bibelskolan är helt avgiftsfria för dig som kursdeltagare, däremot tillkommer kostnader för läromedel, försäkring och en eventuell missionsresa. Genom att undervisningen slutar kl 12.15 varje dag, kan den som vill skaffa ett arbete på eftermiddagarna.

Välkommen till Kornhills Bibelskola

Om du vill ha folder och mer info, kontakta:

Per-Eive Berndtsson Tel 0733-122221 eller Birgitta Sjöström Aasa

Eller sänd ett mail till: info@kornhill.se

Bibelskola

Klicka på bilden för att hämta foldern


Our address

Address:
Ålderstigen 7, 302 59 Halmstad
GPS:
56.6864696, 12.91461419999996
Telephone:
035-14 41 80
info@kornhill.se
Web:
http://kornhill.se

Leave a review

Rekommenderas
Peter Jan-Åke Kvist
2017-09-12 08:59:16
Undrar om jag kommit in på bibelkursen som jag sökt till. Peter kvist 0769330052
judiuth
2014-02-04 19:44:05

Close Comments

Kommentera