Varför Marre?

– Jag har inte bara fått lära känna Gud bättre, utan också mig själv. Här har jag fått upptäcka mer om vilka gåvor och talanger jag har, men också blivit medveten om områden jag kanske behöver jobba med.

– Här har Bibelns undervisning, Guds ord, fått fäste i mitt liv och istället för torra, tomma ord har det blivit något som jag brinner för och vill leva efter.

– Marre har varit en perfekt atmosfär för mig att fundera över vilka värderingar och mål jag har i livet.

Sara Edvardsson
– Tiden på Mariannelunds folkhögskola kommer jag förmodligen alltid att minnas som en av de bästa i mitt liv. Mycket tack vare all den kärlek och glädje som finns på skolan, men också tack vare alla intressanta diskussioner. Och för alla roliga omgångar vi har haft i hallen, när vi till exempel har spelat innebandy, fotboll, volleyboll och badminton.

– Det är svårt att ser riktigt hur mycket en sån här fin plats betyder under tiden som man är här, men just nu vet jag att här har jag fått träffa massor av nya grymt härliga vänner som jag har fått uppleva mycket glädje tillsammans med.

– Jag vet också att alla de som arbetar på skolan tillsammans har lyckats skapa en miljö som är riktigt bra att växa i. Personalen litar på oss elever och betraktar oss mer som vuxna att växa tillsammans med än som ungdomar. De ger oss mycket eget ansvar, gör sitt bästa för att svara på våra frågor och stimulerar ändå till att ställa fler och fler frågor.

– Hit kommer personer som vill lära känna nya människor och har en hunger på livet, och det bäddar för en eller flera terminer i absolut toppklass, precis som det har varit för mig!

Simon Sjöberg

 

– Tiden på Marre har lagt en otroligt bra grund för ett bra livssätt. Genom lektionerna och samtal med vänner så har jag fått den grund jag har saknat.

– Tiden här har fört mig närmre Gud. Jag har fått uppleva ett lugn och en förtröstan att jag är älskad, både av Gud och av nära vänner jag har fått här.

– Jag har fått växa och utvecklas som person genom olika utmaningar. Genom att jag har fått tala om Jesus med vänner, inför folk eller på lektioner har han blivit en verklighet för mig i mitt liv.

Matilda Limslätt-Pettersson

 

– Om jag skulle beskriva min tid här på Mariannelunds folkhögskola med ett ord, så skulle det nog vara relationer. Mina relationer till klasskamrater, till lärarna och till alla de människor som jag har mött på skolan under det senaste året har verkligen byggt upp mig till den jag är idag.

– Det är i mina relationer jag har växt, upptäckt mig själv och framför allt mött Gud. Det är svårt att sätta ord på den kärlek man får uppleva och de starka band man knyter här.

– Och även fast jag nu lämnar skolan, så vet jag att den alltid kommer att finnas kvar hos mig. Oförglömliga minnen, kunskap och som sagt relationer är bara några av sakerna som bidar till att man växer enormt som person varje dag man spenderar här.

Simon Wennstig

Close Comments

Kommentera