Studenterna på CredoAkademin

Vad har CredoAkademin betytt för dig?

”Jag kom till skolan som kristen, eller åtminstone en som ville vara kristen. Upplevelsen jag hade av Gud räckte inte till för att döva mina ifrågasättanden. Kyrkvärlden var inte så mysig att jag var beredd att stanna utan att få svar på mina frågor. Jag sökte till CredoAkademin och visste att det här var min chans att ställa alla frågor jag kunde komma på. Jag fick många trovärdiga svar vilket gav mig nytt hopp och mod. Idag, 10 år efteråt, har jag enorm nytta av tiden på CredoAkademin. Idag kan jag själv vara med och höja trovärdigheten för kristen tro hos människor som inte tror att det finns någon Gud.”

“Omvälvande – tänk så många svar jag fått på frågor/funderingar som jag haft länge. Plötsligt så faller många pusselbitar på plats!”

”Året på CredoAkademin förändrade mitt liv. Här ställs tuffa frågor och ämnen tas upp som skakar om och ger en klarare bild av kristendomen. Min tro har stärkts, och en längtan efter att söka vidare efter de svar jag inte har än. Gemenskapen går inte att beskriva, det är underbart att få dela ett år med andra som längtar efter att lära känna Gud och Jesus bättre.”

”Det bästa är bredden i undervisningen. Det är en bibelskola men man läser inte enbart Bibeln, allting sätts i relation till den profana vetenskapen, historia, filosofi, psykologi och aktuella samhällsfrågor… Jag har fått en djup övertygelse om att Bibelns Gud är sann. Jag har blivit mer trygg i min tro både intellektuellt och emotionellt och har fått ett större självförtroende som kristen idag. Tillvaron har blivit en helhet där tro och vardagsliv hänger ihop. Året på Credo har lett till att beundran för Gud och det liv han gett har vuxit.”

“CredoAkademin har hjälpt mig att reda ut några funderingar, och gett mig väldigt många nya.”

“Jag får många svar, men utmanas också att tänka själv. Det kristna livet har inte blivit enklare. Men sannare.”

Hur skulle du beskriva CredoAkademin?

“Lärarna är kompetenta och varma, undervisningen är omfattande och bejakar Bibeln. Atmosfären är öppen och välkomnar alla frågor.”

“CredoAkademin omfamnar alla aspekter, från svåra teologiska frågor till en andlig uppbyggnad.” “Undervisningen i alla kurser är relevant för vår tid.”

Close Comments

Kommentera