Malin Ekström

Malin Ekström

Malin Ekström 20 år

Jag valde att gå Kornhills bibelskola för att utmanas och växa i tron, fördjupa mina kunskaper och få del av kristen gemenskap. På många sätt är det också vad jag fått. Genom bibelskolan och församlingen har jag sett hur bröder och systrar lever ut sin tro och sin specifika kallelse, vilket skapar en inspirerande miljö fylld av förväntan. I detta har även jag fått delta, och upptäcka och utvecklas i mina gåvor. Undervisningen är både bibelfokuserad och fylld av kopplingar till nutida samhället och livet idag, vilket har gett mig en bredare och djupare bild av Gud och av lärjungaskap. Att få redskap för att hitta och komma vidare i den egna kallelsen har betytt mycket för mig. Den speciella kristna gemenskapen har också varit en oerhörd rikedom. På Kornhill samlas människor i olika åldrar och med totalt olika bakgrund, vilket berikar (och utmanar!) samtalen och umgänget och gör det till något alldeles extra. Det här året har på många sätt blivit olikt vad jag hade tänkt mig, men jag tror att Gud ledde mig hit för att han ville visa mig mer av vad det är att bygga Guds rike. Det är häftigt.

Close Comments

Comments are closed.