”Ett år vid Jesu fötter”

Vad var det som gjorde att du sökte denna bibelskolan?
Då jag varit frälst i 6 månader, visste jag att jag skulle bryta upp och lämna allt som varit, men jag viste inte vart eller till vad. En dag när jag var på mitt jobb kom det ”Arken” upp i min tanke. Jag visste inte var det var, men sökte upp ordet på Internet. Hittade sedan Arkens bibelskola, öppnade upp den hemsidan och läste: ”Ett år vid Jesu fötter”, då fick jag svar på allt – Här skulle jag vara.

På vilket sett har ditt liv blitt förvandlat när du gått bibelskolan?
Jesus har gjort en ”extrem makeover”. Då jag kom hit var jag helt utmattat på många sätt. Jag var full av fruktan, satt bakerst i salen i undervisningen, dolde mig med att alltid ha en keps på huvudet. Jag vågade inte att möte andra människor med ögonkontakt, nu sitter jag längst fram i undervisningen, är med att betjänar människor i samtal och förbön och är öppen, fri och glad.

Jag vet inte hur jag skall tacka för att jag kom till just denna bibelskolan, men först av allt vill jag tacka Jesus, Han är verkligen här. Då jag gick på upprättelselinjen förra året, fick jag tömt mig för all smärta, sorg och felaktiga tanker och blev fylld med sanningen. Detta var det bästa året i mitt liv.

Jag har gått från att vara fylld med fruktan, förvirrad och svag till att bli mera och mera trygg i vem jag är i Honom och att Han älskar mig. Han har en speciell plan för mig som jag vill gensvara till. Förut vågade jag aldrig att prata framför människor, nu vittnar jag varje gång jag får en möjlighet att prata om Jesu kärlek och nåd mot mig.

Här på Arken får vi serverat sanningen på ett levande sätt. Lärarna är så överlåtna och de lever det som de undervisar. Undervisningen ger alltid så mycket, jag har fått och får ett möte med Jesus varje dag genom den. Detta kan inte förklaras, men måste erfaras så jag rekommenderar alla att ta ett år vid Jesu fötter. Det har förvandlat mig så jag blir mera och mera mig själv, den jag alltid har längtat efter att vara.

Elisabeth Knudsen, Åk 1

Close Comments

Kommentera