Axel Nilsson

Axel Nilsson

Axel Nilsson 20 år

Ett år på Kornhill har gett både roliga och allvarliga stunder. Kornhill har varit en välkomnande gemenskap där jag har fått växa som en del av församlingens helhet. Framför allt har jag fått lära känna Gud lite mer och min glädje i Honom har växt under året. Tiden här på Kornhill har haft många viktiga aspekter för mig. Förutom att få lyssna och lära på lektionerna har jag lärt mig kanske ännu mer i själva gemenskapen med församlingen. För mig har det varit lyckligt att få fira gudstjänst och mässa varje vecka tillsammans med församlingen. Det har också varit lärorikt att få praktisera i olika delar av församlingen och lära känna alla människor. Jag kom hit till Kornhill eftersom att jag längtade efter att få lära känna Gud. Nu längtar jag ännu mer.

Close Comments

Comments are closed.