Category Archives: HALLAND

Axel Nilsson

Axel Nilsson

Axel Nilsson 20 år

Ett år på Kornhill har gett både roliga och allvarliga stunder. Kornhill har varit en välkomnande gemenskap där jag har fått växa som en del av församlingens helhet. Framför allt har jag fått lära känna Gud lite mer och min glädje i Honom har växt under året. Tiden här på Kornhill har haft många viktiga aspekter för mig. Förutom att få lyssna och lära på lektionerna har jag lärt mig kanske ännu mer i själva gemenskapen med församlingen. För mig har det varit lyckligt att få fira gudstjänst och mässa varje vecka tillsammans med församlingen. Det har också varit lärorikt att få praktisera i olika delar av församlingen och lära känna alla människor. Jag kom hit till Kornhill eftersom att jag längtade efter att få lära känna Gud. Nu längtar jag ännu mer.

Malin Ekström

Malin Ekström

Malin Ekström 20 år

Jag valde att gå Kornhills bibelskola för att utmanas och växa i tron, fördjupa mina kunskaper och få del av kristen gemenskap. På många sätt är det också vad jag fått. Genom bibelskolan och församlingen har jag sett hur bröder och systrar lever ut sin tro och sin specifika kallelse, vilket skapar en inspirerande miljö fylld av förväntan. I detta har även jag fått delta, och upptäcka och utvecklas i mina gåvor. Undervisningen är både bibelfokuserad och fylld av kopplingar till nutida samhället och livet idag, vilket har gett mig en bredare och djupare bild av Gud och av lärjungaskap. Att få redskap för att hitta och komma vidare i den egna kallelsen har betytt mycket för mig. Den speciella kristna gemenskapen har också varit en oerhörd rikedom. På Kornhill samlas människor i olika åldrar och med totalt olika bakgrund, vilket berikar (och utmanar!) samtalen och umgänget och gör det till något alldeles extra. Det här året har på många sätt blivit olikt vad jag hade tänkt mig, men jag tror att Gud ledde mig hit för att han ville visa mig mer av vad det är att bygga Guds rike. Det är häftigt.